Visualisering af fremtidens vindenergi

Fire unge animationsvirksomheder samarbejdede i sommeren 2010 med Vestas Wind Systems om at skabe billeder af fremtidens vindenergisystemer.

Alle virksomheder, der arbejder med nyskabende teknologi, vil ofte stå med den svære udfordring det er at forestille sig, hvordan fremtidens teknologi skal fungere og tage sig ud. Ikke desto mindre er det uomgængeligt, at de konstant må være 10 skridt foran nutiden for at følge med.

Dette gælder i særdeleshed for Vestas, der har skabt en global succes ved at levere den vindenergiteknologi, verden har brug for. Derfor var det også naturligt, at netop Vestas til en nyligt gennemført workshop i samarbejde med Animation Hub benyttede sig af animatorer fra Animation Hubs netværk til at visualisere ingeniørernes ideer og koncepter om fremtidens vindenergi.

I alt otte animatorer tog del i workshoppen, der foregik over tre dage. Fire grupper bestående af ingeniører og animatorer arbejdede intensivt med at skabe forestillinger om morgendagens vindteknologi.

Animatorerne skulle derfor arbejde hurtigt og effektivt og efter ingienørernes foreskrifter. Ofte betød det løbende rettelser, så de færdige visualiseringer kom til at stemme overens med udviklingen og teknologiens virkelighed.

De fire gruppers arbejde kunne efterfølgende fremvises til Vestas Board of Directors, der på den måde havde en markant bedre mulighed for at forestille sig fremtidens udfordringer og teknologiske løsninger og på den baggrund lettere kan arbejde strategisk og fremadrettet med virksomhedens udvikling.

Gå til case oversigten