Hoftepatienter skal hurtigere på benene igen

HubHoftefilm1

Innovationseksperimenter stortrives i sundhedssektoren. Ikke mindst fordi der er rigtig meget på spil, både for vores sundhed, for samfundsøkonomien og potentielt også for vores konkurrenceevne. I det telemedicinske eksperiment Remote Rehabilitation Support indgår en animationsfilm, der forklarer hvad der skal ske før, under og efter det operative indgreb ved en hofteoperation. Målet er at sikre en bedre patientoplevelse, en bedre økonomi - og måske en ny måde at tænke på.

Formålet med innovationseksperimentet Remote Rehabilitation Support er at undersøge, om projektets telemedicinske løsning ”Health-Gateway” kan resultere i et optimeret behandlingsforløb for patienter, der skal gennemgå et såkaldt døgnhofteoperation patientforløb. Patienternes indlæggelsestid er begrænset til et døgn, og prototypen skal derfor understøtte patienternes genoptræning i hjemmet efter operationen.

På Regionshospitalet i Silkeborg har man arbejdet med accelererede patientforløb (kortere indlæggelsestid) for patienter i forbindelse med indsættelse af en ny hofte. Afdelingen vurderer, at en IKT-løsning, der kan give øget og optimeret information, tryghed og opfølgning i forbindelse med behandlingen, kan føre til udskrivelse af patienten allerede dagen efter operationen. Dette med samme eller forbedret behandlingsresultat og patientoplevelse. RRS-projektet tester og dokumenterer erfaringerne fra afdelingens accelererede døgnhofte patientforløb.

Ud af i alt 74 døgnhoftepatienter skal halvdelen, dvs. 37 patienter, køre et forløb, der støttes af den telemedicinske løsning, og den anden halvdel skal køre et almindeligt forløb uden. Projektet måler på en række parametre undervejs: Patienternes livskvalitet, psykologiske ressourcer og fysiske kunnen. Patienternes oplevelser omkring disse parametre kan fortælle noget om, hvordan hospitalet ved hjælp af telemedicin kan støtte og guide patient og patientens støtteperson hele vejen fra tiden op til en operation og frem til genoptræningen i eget hjem.

Projektets mål er også at finde frem til, om man med telemedicinske løsninger kan løse lignende problematikker for andre patientgrupper end døgnhoftepatienter. Projektets ambition er en palette af løsninger, man kan bygge ovenpå platformen. I første omgang fokuserer projektet på hoftepatienter og på at få dokumenteret virkningen. Herefter skønner projektet, at der er flere specialer, der har lignende patienter i accelererede patientforløb, hvor man også kunne have gavn af samme type løsning.

Udviklere og forskere fra hhv. Datalogisk Institut, Aarhus Universitet og Caretech Innovation har i samarbejde med Regionshospitalet Silkeborg og døgnhoftepatienterne udviklet den telemedicinske prototype ”Health-Gateway”. Prototypen muliggør forbindelsen og støtter kommunikationen mellem hjem og hospital. Animationsfilmen er produceret i samarbejde med Markfilm, The Animation Hub og Alexandra Instituttet, samt Silkeborg Sygehus, ved læge Martin Vesterby.

Gå til case oversigten


Kommentar (1)
Super god ide med animationsfilm om en operation
Hvordan kan man komme til at se den.