Biokemi - the game

ATP

Med ”Animated Teaching Programme - biochemistry” bliver glucolysen til en leg.

Hvis man vil være læge, tandlæge, biolog, dyrlæge eller sygeplejerske, så bliver man nødt til at vide noget om biokemi. Desværre fordrer studiet af de kemiske reaktioner i levende organismer en del udenadslære, og det er her, Animated-Teaching-Programme.com kommer i spil.

”Animated Teaching Programme – biochemistry” er et interaktivt, animeret læringsprogram, hvor studerende kan udvide og afprøve deres kendskab til biokemiske reaktioner. Programmet er delt op i en ”learning”-del, hvor brugeren guides gennem glucolysens mysterier, og en ”challenge”-del, hvor han skal sætte reaktioner i gang på tid. Så er der ellers bare at komme i gang med at terpe.

Læringsprogrammet testes i øjeblikket af studerende verden rundt, og falder testen gunstigt ud, vil programmet blive udvidet med andre biokemiske reaktioner. På lang sigt er det tanken, at læringen fra projektet skal danne grundlag for et salgbart produkt til verdensmarkedet, også i form af apps til smartphones og tablets.

”Animated Teaching Programme – biochemistry” er blevet til i et samarbejde mellem enmandsfirmaet BioChemAnimation og animationsselskabet Mark Film Aps, formidlet og støttet af Animation Hub.

Gå til case oversigten