Den virtuelle køreskole

Teaching traffic

Projektet ”Teaching traffic” skal udvikle en interaktiv køreskole, hvor eleverne forberedes på virkelighedens udfordringer.

Alle byer har dem, og nogle byer har mange. De dér store, helt uoverskuelige vejkryds, hvor tresporede veje mødes i et virvar af røde pile, udviskede svingbaner, verdensfjerne fodgængere og stressede bilister. En stor mundfuld for den uprøvede køreskoleelev, men lidt mental forberedelse kan gøre en verden til forskel.

Det er i hvert fald filosofien bag projektet ”Teaching traffic”, hvor videooptagelser af særligt komplekse trafiksituationer i køreskoleelevernes egen by suppleres med instruktiv 3d-animation. Målet er at skabe et interaktivt læringsværktøj, der vil reducere behovet for køretimer og i bedste fald også antallet af ulykker i de dér store, helt uoverskuelige vejkryds.

Den faglige ekspertise i ”Teaching traffic” leveres af køreskolen Driverz, mens Figuramus står for 3d-grafikken og Metopia Film leverer realfilm. Projektleder er Animation Hubs Claus Toksvig. Projektet løber i hele 2011.

Gå til case oversigten