B2B-marked rummer store muligheder for indholdsproducenter

B2B

Computerspil, film og animation er ikke kun produkter i underholdningsbranchen. De bruges i mange forskellige erhvervssektorer, og B2B-markedet rummer store muligheder for de ind-holdsprocenter der er klar til at gribe chancen. Det viser den nationale undersøgelse som inno-vationsnetværket Visuel Vækst har gennemført sammen med Producentforeningen.

Alle erhvervssektorer bruger indholdsprodukter
Ud over underholdningsbranchen er uddannelsessektoren den vigtigste aftager af produkter fra de danske indholdsproducenter, mens andre vigtige aftagere er mediebranchen, kultur- og oplevelsesindustrien samt energisektoren og byggesektoren.

De kreative, digitale indholdsproducenter peger på så forskellige aftagere af deres produkter som digitale bureauer, folkeskoler, forlag, museer, pumpeproducenter, bilproducenter, supermarkeder og sygehuse. Spekteret af erhverv der bruger visuelle produkter er med andre ord meget bredt og ikke begrænset til bestemte sektorer.

Indholdsproducenter mangler fokus
De kompetencer og den erfaring der skal til for at levere produkter til erhvervslivet er dermed tilstede hos indholdsproducenterne, og samtidig er mange af dem interesserede i at opdyrke B2B-markedet. Halvdelen af de virksomheder der deltog i undersøgelsen laver allerede produkter til erhvervslivet, og fremadrettet er over halvdelen af de indholdsproducenter der i dag udelukkende laver underholdningsprodukter interesserede i at levere produkter til erhvervslivet.

Overordnet tegner der sig dog et billede af at indholdsproducenterne mangler et skarpere forretnings-strategisk fokus. Kun hver femte af dem der allerede laver produkter til erhvervslivet har området som kerneområde, mens resten hovedsageligt leverer til erhvervslivet for at tjene penge til deres egen IP-udvikling. Der findes ikke en standard profitmargin for B2B-markedet, men den anses generelt som mere stabil end for underholdningsprodukter, og B2B er dermed potentielt en god indtjeningskilde for de indholdsproducerende virksomheder.

Endelig producerer hovedgruppen af indholdsproducenter et sted mellem 4 og 8 forskellige produkttyper, hvilket betyder forskellige forretningsmodeller og værdikæder. Disse er dog ikke særligt godt beskrevet i virksomhederne; for eksempel har tre ud af fire virksomheder med interesse for B2B-markedet ikke dette med i deres forretningsplan!

Hvordan kommer virksomhederne videre?
Hvis de kreative, digitale virksomheder vil skabe mere forretning og dermed bedre betingelser for be-skæftigelse og vækst, har de behov for bedre netværk og kontakt til erhvervslivet; for eksempel gennem innovationsnetværket Visuel Vækst. Samtidig er det helt afgørende at give medarbejderne øgede kompe-tencer inden for innovation, forretningsudvikling, internationalisering og strategi; for eksempel gennem deltagelse i nationale og internationale konferencer samt andre arrangementer med fagligt indhold.

Endelig er det vigtigt at opdyrke nye markeder og identificere erhvervssektorer med et stort markedspo-tentiale. Indholdsproducenterne selv peger i den forbindelse på uddannelsessektoren, men også på sund-hedssektoren samt oplevelseserhverv og mere traditionelle industrierhverv. Principielt er markedet globalt, men reelt er faktorer som kulturelle forskelle og ligheder samt den teknologiske udvikling afgørende for hvilke markeder der er mest attraktive for de danske indholdsproducenter. Virksomhederne er derfor naturligt nok mest orienteret mod hjemmemarkedet samt geografiske og kulturelle nærmarkeder som resten af Norden og Europa (specielt England og Tyskland) samt USA.

Bag om undersøgelsen
Den nationale undersøgelse blandt de digitale indholdsproducenter er gennemført online af
Interactive Denmark/Producentforeningen for innovationsnetværket Visuel Vækst. Undersøgelsen er en del af den nationale vidensindsamling som er igangsat af innovationsnetværket, og som skal danne grundlag for udviklingen af relevante tilbud til indholdsproducenterne og deres aftagere i erhvervslivet.

I forbindelse med undersøgelsen er der i juni 2013 udsendt et spørgeskema til 269 ledere af virksomheder der producerer kreative, digitale indholdsprodukter. 83 virksomhedsledere har besvaret spørgeskemaet. 38 besvarelser er fra spilproducenter og 45 fra animations- og filmproducenter. Svarprocenten er 30,9, hvilket er lavt for en online survey. Undersøgelsens resultater er derfor behæftet med en vis usikkerhed, og kan ikke alene lægges til grund for entydige konklusioner.

Gå til nyhedsoversigten


Nyhedsarkiv
november 2013
oktober 2013
juni 2013
april 2013
september 2012
august 2012
juni 2012
maj 2012
december 2011
november 2011
oktober 2011