The Animation Hub - Innovation og Matchmaking

Animation Hub er et professionelt netværk, der arbejder for at udbrede anvendelsen af animation indenfor produktudvikling, markedsføring, nyhedsformidling og læring.

The Animation Hub er et nationalt innovationsnetværk sponsoreret af Forksnings- og Innovationsstyrelsen. Et innovationsnetværk er et mødested, hvor virksomheder og videninstitutioner i fællesskab kan dele erfaringer og udvikle nye idéer samt igangsætte konkrete projekter inden for et fagligt eller teknologisk afgrænset område – i dette tilfælde animation som formidlingsværktøj indenfor videnskab, medicin, nyhedsproduktion og interaktion (fx i læring, spil og apparatbetjening).

Netværkets aktiviteter ledes og administreres af et konsortium bestående af Aalborg, Århus og Københavns universiteter samt The Animation Workshop i Viborg. Konsortiet har desuden et “advisory board”, hvor repræsentanter for private virksomheder giver sparring og hjælp til strategisk udvikling af netværket.

Den daglige drift af netværket sker via et sekretariatet, der er tilknyttet The Animation Workshop.
Sekretariatet indsamler og formidler viden, sætter folk i forbindelse med hinanden på tværs af projekter, assisterer med funding af aktiviteter samt koordinerer formidlingen af netværkets aktiviteter, fx via workshops, møder og seminarer.

Der er netværkets grundlæggende idé og vision, at animation bør udforskes som formidlingspotentiale. Derfor opfordres alle med interesse i animation til at følge netværkets aktiviteter. Private virksomheder, der ønsker assistance til at undersøge, afprøve eller på anden måde udfordre anvendelsen af animation, er den egentlige målgruppe for netværkets aktiviteter, sammen med animationsbranchen i Danmark.


Temaområder


Kontakt os

Har du en idé eller et bestemt projekt?
Udvikler du en prototype og er animation en del af det?
Så tøv ikke med at kontakte os! Måske har vi mulighed for at hælpe dig og din virksomhed.

Kontakt os via vores