The Story of Stuff

The Story of Stuff

“We’re at a defining moment here”. Det er verdens overlevelse, det handler om. Og det understreges med en animation på græsrodsorganisationen “The Story of Stuff”´s blog.

Animationen er udviklet af en virksomhed, Free Range Studios, der har specialiseret sig i formidlingsarbejde for velgørende, non-governmentale kunder. Det var blandt andet dem, der stod bag dyrevelfærds-kult-filmen The Meatrix. Om det så betyder de arbejder med små eller store budgetter vides ikke. På firmaets website ligger flere fine eksempler på animationsbaseret formidling af “tunge” problemstillinger.

Gå til inspiration nyhedsoversigten